Θαλασσινός στολισμός στον Άγιο Γρηγόριο Καρβάλης

2-2 2-3 2-4 2-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

2-7

 

 

2-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2-8

δύο αγοράκια , δύο πακετα βάπτισης .

2-10