Προσκλητήρια βάπτισης «Πριγκιπας»

1,10€ με φάκελο και 0,60€ σε ρολλακι
1,10€ με φάκελο και 0,60€ σε ρολλακι
1,10€ με φάκελο και 0,60€ σε ρολλακι

1,40€ με φάκελο και 0,60€ σε ρολλακι